Statuten/Huishoudelijk reglement en ALV

Hoe is de rijvereniging georganiseerd?

Er is een gekozen bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris). Daarnaast kan het bestuur er zelf voor kiezen meer leden aan het bestuur toe te voegen. Alle leden van het bestuur worden vastgelegd in het register bij de Kamer van Koophandel.

Bij de oprichting van de vereniging in 1972 zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. Voor informatie over de statuten van Beukers Hippix , klik hier. Voor informatie over os huishoudelijk reglement , klik hier.

Er is jaarlijks tenminste een Algemene Leden vergadering.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 augustus 2021 in de kantine van manege Beukers zijn de leden bijgepraat over waar we staan als vereniging, we blikken terug op het afgelopen jaar én kijken vooruit naar de plannen voor ons 10e lustrum in 2022.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar is de intensivering van de samenwerking met RV manege Beukers. Na onder meer een succesvol gezamenlijk georganiseerd Hemelvaart evenement 2021 zijn de besturen van RV manege Beukers en RV Alcmaria Hippix tot de conclusie gekomen dat we de samenwerking graag gaan voortzetten onder de vlag Rijvereniging Beukers Hippix. We bundelen onze krachten, expertise en enthousiasme.

Wat betekent dit voor onze leden? Meer duidelijkheid, meer activiteiten, betere organisatie en afstemming van wedstrijden en evenementen. En een einde aan de verwarring die er (regelmatig) was voor de leden door twee rijverenigingen op één locatie met verschillende voorwaarden.

De leden zijn tijdens de ALV akkoord gegaan met de nieuwe naam. De leden van rijvereniging manege Beukers hebben inmiddels een brief ontvangen over deze ontwikkelingen. Klik hier voor het verslag van de ALV.

Bestuur Rijvereniging Beukers Hippix

    Aankomende evenementen

©2022 · Rijvereniging Alcmaria Hippix

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial