Speel uw Spel

1.Voor deze wedstrijd wordt een bepaald aantal hindernissen in de ring geplaatst,

waarbij iedere hindernis een waarde heeft van 100 tot 800 punten, al naar gelang

hun moeilijkheidsgraad. Combinaties zijn niet toegestaan.

 

2.Deze hindernissen moeten op zodanige wijze zijn gebouwd, dat ze in beide

richtingen kunnen worden gesprongen.

 

4.De deelnemer krijgt het aantal punten toegekend, behorende bij iedere hindernis

die hij foutloos heeft gesprongen. Geen punten worden gegeven voor een

omvergeworpen hindernis.

 

5.Iedere deelnemer krijgt 90 seconden (maximum) de tijd.

Gedurende deze tijd kan hij de hindernissen springen die hij wil, in welke volgorde

en in welke richting dan ook. De deelnemer mag de startlijn in beide richtingen

passeren.

 

6.Een belsignaal geeft het einde van het parcours aan. De deelnemer moet

dan de finishlijn in één van beide richtingen passeren om zijn tijd te laten opnemen. Indien hij niet door de finish rijdt, wordt hij als laatste geplaatst van de deelnemers, die hetzelfde aantal punten hebben behaald. De finishlijn moet van vier vlaggen zijn voorzien, een rode en een witte vlag aan iedere kant van de finishlijn.

 

7.Wanneer de vastgestelde tijd is bereikt op het moment dat het paard afzet voor

het springen van een hindernis, telt die hindernis mee, indien deze goed wordt

gesprongen.

 

8.Een hindernis die tijdens het afleggen van het parcours wordt omvergeworpen,

wordt niet opgebouwd. Indien deze toch opnieuw wordt gesprongen, worden

daarvoor geen punten toegekend. Hetzelfde geldt voor het omverwerpen van

een hindernis bij een ongehoorzaamheid of het verplaatsen van een in hetzelfde

verticale vlak gelegen lager onderdeel van een hindernis. In het geval van een

ongehoorzaamheid zonder omverwerpen van de hindernis, mag de deelnemer de

desbetreffende hindernis springen of doorgaan naar een andere hindernis.

 

9.Iedere hindernis mag tweemaal worden gesprongen. Het al dan niet vrijwillig

voor de derde keer springen van een hindernis of het tussen de vlaggen van een

reeds omvergeworpen hindernis doorrijden, heeft geen uitsluiting tot gevolg.

Hiervoor worden echter geen punten toegekend.

 

10.Alle ongehoorzaamheden straffen zich in de tijd, die de deelnemer daardoor

verliest. Na een val moet de deelnemer stoppen. Hij wordt dan geplaatst

overeenkomstig het aantal punten dat hij had behaald tot het moment van de val,

waarbij de tijd niet in aanmerking wordt genomen.

 

  1. De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft behaald is de winnaar

 

  1. De Joker

Deze Joker mag tweemaal worden gesprongen. Het correct springen van de Joker levert 800

punten op, maar indien deze hindernis wordt omvergeworpen, worden 800 punten afgetrokken van het reeds door de deelnemer behaalde aantal punten.

© 2016 Rijvereniging Alcmaria Hippix

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram